Telefoni: 021 520-608 / 021 6615-561
stamparija grafo bogdanov logo

Blokovska roba

Blokovska roba (memorandumi, otpremnice, povratnice i sl.) su simboli Vaše delatnosti, zato je poželjno da budu osmišljen tako da promoviše na adekvatan način posao ili uslugu koju Vaša kompanija nudi. U poslovnoj komunikaciji zaglavlja se svakodnevno koriste kao podloga za poslovna pisma, fakture, otpremnice i tovarne listove.

Dizajn
Poslovni ugled firme često zavisi od dizajna blokovske robe i kvaliteta štampe prilikom izrade istih. Odabirom odgovarajućeg papira i jedinstvenim izgledom Vaše blokovske robe znatno ćete doprineti boljoj identifikaciji svoje kompanije od strane klijenta.
Logotip, slogan i ime firme ujedno su i simbol poslovanja svakog preduzeća. Ukoliko želite da održite već postojeći identitet ili tek treba da ga izgradite, zaposleni u štampariji „GrafoBogdanov“ ponudiće Vam kreativna rešenja za dizajniranje blokovske robe u skladu sa Vašim željama i poslom kojim se bavite.

Štampa
Blokovska roba se štampa kao pojedinačni listovi na ofset ili specijalnim papirima A4 formata. Pored standardnih dimenzija i boja, postoji mogućnost izrade zaglavlja u punom koloru i u različitim formatima. Štampanjem blokovske robe na visokokvalitetnom papiru, sa informacijama koje odgovaraju korporativnom identitetu Vaše firme, stvorićete kod svojih klijenata utisak kompanije koja vodi računa o svom poslovnom identitetu.

Štampa

stamparija grafo bogdanov logo

Usluge

stamparija grafo bogdanov logo

Proizvodi

stamparija grafo bogdanov logo

Kontaktirajte nas

Adresa: Futoška 13
21000 Novi Sad
Vojvodina, Srbija
Tel.: (021) 520-608
Fax: (021) 6615-561
E-mail: grafobog@gmail.com

O nama

Štamparija “GRAFO BOGDANOV” je nastala 1989 godine,
kao zanatska radnja. Danas je koncipirana kao brzi
grafički servis za manje i srednje poslove širokog spektra,
po principu “sve na jednom mestu” sa zaokruženim
ciklusima proizvodnje i raznolikim spektrom tehnika štampe.

Call Now Button