Telefoni: 021 520-608 / 021 6615-561
stamparija grafo bogdanov logo

Dizajn i priprema za štampu

Pod pojmom pripreme za štampu podrazumeva se druga faza izrade grafičkog proizvoda. Prilikom pripreme za štampu neophodno je uklopiti sve grafičke elemente u celinu, usaglasiti iste sa kolornim profilima štamparije kao i pripremiti poseban fajl za izlazni uređaj.

Priprema za štampu uključuje:
– obrađivanje slika, fotografija i skeniranje istih
– obrađivanje tekstualnih formi, unos podataka, korekciju teksta i lekturu
– izradu grafičkih elemenata koji prate ove procese – tabli, grafikona, šema, crteža…
– sastavljanje svih elemenata u jednu celinu

Bez pripreme za štampu nemoguće je doći do finalnog proizvoda. Ona je preduslov za prenošenje ideje u postupak realizacije iste. Ukoliko se priprema za štampu odradi kvalitetno, sam proizvod će ispunjavati očekivanja klijenata. Naime, kako bi došlo do realizacije same ideje, neophodno je poznavati tipove i vrste štampe, postupak dorade, vrste papira, kartona i ostalih materijala koji obuhvataju proces štampe.
Iako je ova faza vrlo često zanemarena, važno je istaći da je ista izuzetno bitna za kvalitet finalnog proizvoda. Ignorisanje faze pripreme za štampu, u cilju smanjenja troškova, obično kao rezultat ima suprotan efekat odnosno vraćanje na početak i pristupanje pripremi za štampu.

Štampa

stamparija grafo bogdanov logo

Usluge

stamparija grafo bogdanov logo

Proizvodi

stamparija grafo bogdanov logo

Kontaktirajte nas

Adresa: Futoška 13
21000 Novi Sad
Vojvodina, Srbija
Tel.: (021) 520-608
Fax: (021) 6615-561
E-mail: grafobog@gmail.com

O nama

Štamparija “GRAFO BOGDANOV” je nastala 1989 godine,
kao zanatska radnja. Danas je koncipirana kao brzi
grafički servis za manje i srednje poslove širokog spektra,
po principu “sve na jednom mestu” sa zaokruženim
ciklusima proizvodnje i raznolikim spektrom tehnika štampe.

Call Now Button