Telefoni: 021 520-608 / 021 6615-561
stamparija grafo bogdanov logo

Ofset štampa

Najzastupljeniji oblik štampe u svetu i kod nas je ofset štampa. Više od 85% štampanih proizvoda širom planete otiskuje se u tehnologiji ofset štampe. Svoju popularnost ovaj oblik štampe duguje kvalitetnoj, efikasnoj i brzoj izradi, trajnosti štampanih proizvoda kao i mogućnosti izrade velikog tiraža i obima posla.
Vizit karte, memorandumi, katalozi, brošure, facikle, fakture, otpremnice, nalepnice, kutije, koverte, katroline, papirne kese, flajeri, publikacije, knjige, pa i novčanica Evro, štampa se u ofset tehnologiji.

Ofset štampa je postupak indirektne štampe, odnosno postavljanje ploče na jedan cilindar, pri čemu se ista ne otiskuje na papir već na gumenu prekrivku na drugom cilindru. Nakon toga sledi postupak otiskivanja slike na papir koji prolazi između dva cilindra.
Kod postupka ofset štampe prikaz i ono što neće biti prikaz se nalaze u istoj ravni, pri čemu se ulje i voda ne mešaju. Ova vrsta štamparske forme uslovljena je činjenicom da su prikazi prijemčivi za boju, a odbijajući za vodu. Neštampajuće površine imaju suprotan princip rada, naime pripremaju se za privlačenje vode i odbijanje boje koja je na bazi ulja.
Pri procesu štampe na štampajuću formu se prvenstveno nanosi sredstvo za vlaženje, koje u tanjem sloju pokriva neštampajuće površine, a zatim boja koja se u tanjem sloju nanosi na štampajuće elemente.

Prednosti ofset štampe su:
– kvalitetna i postojna slika
– mogućnost upotrebe gotovo svih štampajućih površina
– vrlo jednostavna i brza izrada ploča za štampanje- duži vek trajanja ploča

Činjenica je da tehnologija štampe konstantno napreduje i da je u poslednjih 50 godina došlo do značajnih poboljšanja u postupcima ofset štampe. Prvenstveno je poboljšana boja i kvalitet papira, same ploče, brzina izrade i trajnost istih. Kao rezultat ovih postupaka, ofset štampa je zauzela vodeću poziciju u grafičkim poslovima sa kraja prošlog i početkom ovog veka.

Ovom tehnikom štampe možemo odraditi sledeće proizvode: Blokovsku robu, memorandume, fascikle, flajere, kataloge, reklamne kese, prospekte, kalendare, postere, nalepnice, deklaracije, vizit karte…

Štampa

stamparija grafo bogdanov logo

Usluge

stamparija grafo bogdanov logo

Proizvodi

stamparija grafo bogdanov logo

Kontaktirajte nas

Adresa: Futoška 13
21000 Novi Sad
Vojvodina, Srbija
Tel.: (021) 520-608
Fax: (021) 6615-561
E-mail: grafobog@gmail.com

O nama

Štamparija “GRAFO BOGDANOV” je nastala 1989 godine,
kao zanatska radnja. Danas je koncipirana kao brzi
grafički servis za manje i srednje poslove širokog spektra,
po principu “sve na jednom mestu” sa zaokruženim
ciklusima proizvodnje i raznolikim spektrom tehnika štampe.

Call Now Button